Interaktivní tabule, výhody práce s ní II

Interaktivní tabule jsou ztělesněním představ a snů nejen učitelů, ale i žáků, kteří sní o osobnějším a individuálnějším přístupu, jenž by jim zaručil, že i ve větší skupině studentů nebo žáků si zachovají svoji individualitu a osobnost, kterou budou moci za asistence interaktivní tabule dále rozvíjet. 

Výukové interaktivní tabule představují řadu výhod a pomáhají všem zúčastněným této sociální interakce, která si dává za úkol rozvíjet nejen paměťové, logické, ale i sociální schopnosti studentů a žáků. 

Jednou z těchto nesporných výhod, která později žákům poskytuje náskok ve formě připravenosti, schopnosti rychle reagovat a pohotovosti v sebeprezentaci a realizaci i obtížnějších úkolů, je bezesporu schopnost interaktivní tabule zapojit v maximální možné míře do výuky žáky. S výukovou tabulí už je pasivitě konec, žáci se učí rychle formulovat myšlenky a ve formě hry nebo soutěže se učí novým věcem a následně dosahují lepších výsledků i v oblastech, kde jim už výuková interaktivní tabule poskytnout asistenci nemůže. 

Děti si již od raného věku osvojují práci s technickými pomůckami a začínají přemýšlet nejen ve slovech, ale i v obrazech, které jim pomáhají v zapamatování si dat, pojmů nebo fenoménů. Interaktivní tabule jsou prostředníkem mezi dětskou myslí, která je otevřená všemu novému a novým médiím, na nichž se dá v oblasti výuky stavět dál. Videa, obrázky, písně, filmy nebo interaktivní hry -  to vše a ještě více poskytuje interaktivní výuková tabule malým studentům lačným nových informací. 

Práce s interaktivní tabulí je prvním krokem k přesunutí se k online výuce. Díky tabuli a znalosti principů, na kterých funguje, je pro studenty mnohem snazší obsáhnout vše, co nabízí studentský web, pokud jím škola disponuje. Studentské nebo školní weby propojují práci učitele, kterou převádí do interaktivní online podoby s potřebami studentů vzdělávat se i mimo instituci školy. Co se žáci ve škole naučí, mohou procvičovat v klidu domova a i kdyby jim rodiče nedokázali poskytnout podporu, kterou by chtěli nebo vyžadovali, práci s výukovými programy postavenými na stejných základech, zvládnou žáci sami. 

Interaktivní výuková tabule jim zkrátka už od útlého věku otevírá dveře do světa technologií, se kterým je třeba se pomalu seznamovat a být připraven v něm jednou pracovat. 

Sectio Aurea, s.r.o.

 

Padochovská 9, 644 12 Oslavany IČ: 26231263
720 217 720 DIČ: CZ26231263
vesele@doskoly.cz