Několik zaručených tipů pro práci s interaktivní tabulí

Výuka s interaktivní tabulí je pro děti zábavnou hrou, která rozvíjí jejich schopnosti  a dovednosti, učí je příjemnou formou vstřebávat nové informace, rozvíjí jejich kreativní myšlení, trénuje paměť a soustředěnost a přispívá k růstu jejich osobnosti. Děti se učí hrou, poznávají, zkoumají, objevují a jsou za své úspěchy ihned odměňovány okamžitou zpětnou vazbou. Děti ve školkách se možností vyzkoušet si výuku s interaktivní tabulí připravují na další školní léta, učí se zacházet s novými technologiemi a prohlubují svoje znalosti světa kolem nás způsobem, který je baví a obohacuje.

Aby byla manipulace s tabulí stejně zábavná pro děti i pro učitele, existuje hned několik zaručených tipů a triků, jak s interaktivní tabulí pracovat. Základním pravidlem je neztratit se v říši nových technologií a chápat tabuli nikoliv jako protivníka, ale jako nenahraditelného partnera, s nímž je výuka příjemná, snadná a efektivní. Základním pravidlem je časté procvičování, nácvik nejen během lekce, ale hlavně před ní totiž dramaticky zvyšuje připravenost učitele. Učitel ale nemusí procvičovat sám, žáčci mu v tom budou jistě rádi asistovat a společně se nová látka zdolává nejlépe. Další pravidlo mluví o připravenosti. Nenechte děti čekat během výuky a pečlivě se připravte, zkontrolujte všechny soubory, barevnost i čitelnost, očistěte tabuli, nachystejte si pomůcky a vykliďte prostor kolem tabule tak, aby k němu děti měly snadný přístup.

Dbejte také na to, aby se do výuky zapojovaly všechny děti bez ohledu na to, kdo zrovna s tabulí manipuluje. Neztratit pozornost dítěte a jeho zájem je důležitým předpokladem pro další zapojení žáčka do výuky. Učitelé by měli zpomalit, technologie rozhodně zvyšuje efektivitu, proto není nutné nikam spěchat. Pomalu, jasně a trpělivě vysvětlujte. Využívejte interaktivní tabule na maximum, jedná se o nekonečný zdroj zprostředkovávání informací zábavnou formou, pusťte se tedy směle do interaktivní výuky.

Sectio Aurea, s.r.o.

 

Padochovská 9, 644 12 Oslavany IČ: 26231263
720 217 720 DIČ: CZ26231263
vesele@doskoly.cz